Korparativ xidmətlər və tariflər əraziyyə baxışdan sonra müəyyənləşdirilir.

Xüsusi qeyd:Korparativ xidmətlər və tariflər şərtidir. obyektə və əraziyyə görə dəyişə bilər və bu seçim yalnız Goodnete məxsusdur.